22.06.2012

Warszawskie Koło Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

tytulowa UW

 

Dnia 22 czerwca 2012 roku przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie powstało Koło Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, które celem jest szeroko pojęta  działalność propagująca osobę i twórczość Kompozytora.
Członkami założycielami Koła są: Tomasz Baranowski, Beata Bolesławska, Magdalena Borowiec, Agnieszka Chwiłek, Teresa Czarnecka, Sławomir Czarnecki, Katarzyna Janczewska-Sołomko, Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Bronisława Kawalla, Marcin Krajewski, 
Iwona Lindstedt, Piotr Maculewicz, Katarzyna Naliwajek.
Na Zebraniu Założycielskim powołano tymczasowy Zarząd Koła w osobach: Elżbiety Jasińskiej-Jędrosz (Prezes), Magdaleny Borowiec (Sekretarz) i Marcina Krajewskiego (Członek Zarządu).
Pierwszym zadaniem Koła jest zorganizowanie wystawy planszowej, zatytułowanej "Karol Szymanowski - źródła i inspiracje", ukazującej facsimilia autografów muzycznych Kompozytora. Wystawa czynna będzie od 4 do 14 września b. r. w Galerii Uniwersytetu 
Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, hall Pałacu Kazimierzowskiego).