30.11.2017

Opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Karola Szymanowskiego w Kropywnyckim na Ukrainie
mkidn 01 cmyk

W miesiącach październik - listopad zrealizowany został projekt "Opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Karola Szymanowskiego w Kropywnyckim na Ukrainie". Opracowanie przez polskich fachowców muzealnych koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Karola Szymanowskiego w domu rodzinnym Kompozytora przy ul. Gogola 42 w Kropywnyckim (m. obwodowe w środkowej części Ukrainy, liczy 240 tys. mieszkańców, do lipca 2017 r. Kirowohrad, do 1924 Elizawetgrad) pozwoli efektywnie i na odpowiednim poziomie popularyzować na Ukrainie osobę i twórczość drugiego po Chopinie kompozytora polskiego ściśle związanego z tym krajem od urodzenia w r. 1882 do wyjazdu do Polski w r. 1919 (w Kropywnyckim w roku 1898 rodzina Szymanowskich zakupiła 2 domy, w jednym z nich mieszkała do końca 1919 r. W tym domu K.Szymanowski napisał kilkanaście pieśni, kilka utworów instrumentalnych, omawiał z J. Iwaszkiewiczem libretto opery „Król Roger”, przygotowywał się do licznych występów, napisał powieść „Efebos” i dziesiątki listów. Tu w 1917 r. zostały przywiezione z tymoszowskiego majątku cenne meble, książki, dokumenty, z których zachowała się szafa i około 50 książek ze stemplami Szymanowskich. W tymże domu gościł kompozytor swych przyjaciół-artystów, z którymi występował w koncertach i spotykał się w latach 1917-1919). Opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji jest kolejnym etapem prowadzonego przez władze lokalne kapitalnego remontu domu w celu otwarcia w nim stałej ekspozycji muzealnej poświęconej K. SzymanowskiemuEksperci przy wsparciu merytorycznym pani prof. Joanny Domańskiej przygotowali dwie odrębne ekspertyzy: Pani Kinga Dujanowicz: Ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego w Kropiwnickim na Ukrainie na potrzeby opracowania koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Karola SzymanowskiegoPan Michał Bogusławski: Koncepcja wnętrz i ekspozycji Muzeum Karola Szymanowskiego w domu rodziny Kompozytora przy ul. Gogola 42 w Kropywnyckim

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.