Ważne daty

Rok 1997

medal duze zdj

Medalem wybitym dla upamiętnienia 60. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego
wraz z dyplomem w dowód uznania szczególnego wkładu w propagowanie dzieła wielkiego polskiego kompozytora uhonorowani zostali:

Paul Cadrin - muzykolog (Kanada)
Stephen Downes - muzykolog (Wlk. Brytania),
Gottfried Eberle - Prezes Towarzystwa im. Szymanowskiego w Berlinie
Alison Pearce - sopran (Wlk. Brytania)
Aleksander Polaczok - Dyrektor Muzeum Karola Szymanowskiego w Kirowogradzie (Ukraina)

Joanna Domańska - pianistka
Jerzy Katlewicz - dyrygent
Józef Patkowski – Prezes Towarzystwa w latach 1989 -1995
Wanda Wiłkomirska - skrzypaczka
Kwartet Śląski