Wydarzenia

11.11.2018

Prezydent Andrzej Duda w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości odznaczył pośmiertnie Orderem Orła Białego 25 wybitnych Polaków. Uroczystość odbyła sięna Zamku Królewskim w Warszawie.W tym gronie znalazł się nasz patron Karol Szymanowski.

Postanowieniem prezydenta z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy OdzyskaniaNiepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

ksiądz arcybiskup Antoni BARANIAK – sekretarz i kapelan prymasów Polski, kardynałówAugusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, arcybiskup metropolita poznański. Więzionyi torturowany przez władze komunistyczne w latach 1953-1956;ksiądz biskup

Juliusz BURSCHE – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiegow Rzeczypospolitej Polskiej, działacz niepodległościowy, więziony i torturowany przezhitlerowców. Zamordowany w 1942 roku;

Ignacy DASZYŃSKI – polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, premier pierwszegoTymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (tzw. rządu lubelskiego), MarszałekSejmu w latach 1928-1930;

Roman DMOWSKI – jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, polityk, dyplomata,publicysta, współzałożyciel i główny twórca programu polskiego ruchu narodowego;

ksiądz Szymon FEDOROŃKO – naczelny kapelan wyznania prawosławnego WojskaPolskiego w II Rzeczypospolitej, zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu;

Halina KONOPACKA-MATUSZEWSKA – lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistkaolimpijska, malarka, poetka, dziennikarka, bohaterka akcji ratowania złota ze skarbca BankuPolskiego w okresie II wojny światowej;

Hilary KOPROWSKI – lekarz, wirusolog i immunolog, twórca szczepionki przeciwkowirusowi polio wywołującemu chorobę Heinego-Medina;

Janusz KORCZAK – pisarz, pedagog, lekarz, publicysta, działacz społeczny, wielkiorędownik praw dziecka, autor audycji radiowych wygłaszanych pod pseudonimem „StaryDoktor”, zginął w Treblince w 1942 roku;

Wojciech KOSSAK – jeden z najbardziej znanych i cenionych malarzy polskich, czołowyreprezentant nurtu historycznego i batalistycznego;Zofia KOSSAK – wybitna powieściopisarka, organizatorka pomocy Żydom w okresie IIwojny światowej, współtwórczyni Żegoty, uczestniczka Powstania Warszawskiego;

Leon KRYCZYŃSKI – prawnik, historyk, działacz społeczny, wybitny przedstawiciel społeczności Tatarów w Polsce. Zamordowany przez hitlerowców w Piaśnicy koło Wejherowa;

Kornel MAKUSZYŃSKI – prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, jeden z najpoczytniejszych pisarzy okresu międzywojennego;

Olga MAŁKOWSKA i Andrzej MAŁKOWSKI – twórcy polskiego harcerstwa, czyli polskiego skautingu. Wybitni działacze społeczni, dzięki którym działa dzisiaj w Polsce ruchharcerski;

Stanisław MIERZWA – współpracownik Wincentego Witosa, adwokat, działacz ruchu ludowego, jeden ze skazanych w procesie szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie;

Jędrzej MORACZEWSKI – polityk, działacz niepodległościowy, żołnierz 1 Brygady Legionów Polskich premier i minister w rządach II Rzeczypospolitej;

Leon PETRAŻYCKI – wybitny prawnik, socjolog prawa, filozof i działacz społeczny,wybitny naukowiec, jego prace są do dzisiaj podstawą wykształcenia każdego młodegoprawnika;

Maciej RATAJ – polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, Marszałek Sejmu II Rzeczypospolitej. Zginął rozstrzelany w Palmirach w 1940 roku;

Władysław Stanisław REYMONT – jeden z najwybitniejszych prozaików polskich, laureat literackiej Nagrody Nobla, społecznik i działacz patriotyczny, autor słynnej powieści „Chłopi”;

Maria SKŁODOWSKA-CURIE – wybitna polska uczona, dwukrotna laureatka NagrodyNobla, fundatorka Instytutu Radowego w Warszawie;

Generał Stanisław SOSABOWSKI – działacz niepodległościowy, generał brygady PolskichSił Zbrojnych na Zachodzie, dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej;

Baruch STEINBERG – naczelny rabin Wojska Polskiego, zamordowany przez NKWDw Katyniu. Wielki polski patriota. Wybitna postać wśród społeczności polskich Żydów;

Karol SZYMANOWSKI – wybitny kompozytor, pianista i pedagog, autor pism publicystyczno-muzycznych i literackich, rektor Konserwatorium Muzycznegow Warszawie, obecnego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina;

Stefan ŻEROMSKI – pisarz, publicysta, dramaturg,, nazywany „sumieniem narodu” i „sumieniem polskiej literatury”.

Najwyższe odznaczenia państwowe zostały przekazane członkom najbliższej rodziny podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. ORDEREM ORŁA BIAŁEGO odznaczony został również Stefan BANACH, jeden z najwybitniejszych matematyków XX wieku, światowej sławy autor oryginalnych rozwiązań, twierdzeń i prawideł, twórca oraz lider lwowskiej szkoły matematycznej.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z uroczystości