Festiwale

O festiwalu „Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego”

16 października 1997 roku powstało Koło Towarzystwa Muzycznego im. K. Szymanowskiego przy Akademii Muzycznej w Katowicach. W skład zarządu weszli: Arkadiusz Kubica – prezes, Joanna Domańska – wiceprezes, Maria Serafin – sekretarz, Barbara Karaśkiewicz – skarbnik. Jako cel główny postawiono sobie propagowanie twórczości swego patrona.

Jak pisał prezes Koła Arkadiusz Kubica:

„… Od razu nasuwa się pytanie o zasadność takiego celu. Odpowiedź znajdziemy we wstępie do najnowszej książki T.A. Zielińskiego „Szymanowski. Liryka i ekstaza”. Pisze on tak: Karol Szymanowski należy bez wątpienia do twórców niedocenianych i – wbrew pozorom – mało znanych, nawet we własnym kraju. Kompozytor wielkiego talentu i formatu, niezrównany mistrz języka harmonicznego i ekspresji lirycznej swojego czasu, jedna z największych indywidualności w muzyce XX wieku, nie jest – a przynajmniej nie był – obecny w życiu muzycznym świata w takim stopniu, jaki odpowiadałby rzeczywistej randze jego sztuki. Oczywiście, nasze Koło nie aspiruje do tego, by przywracać Szymanowskiego światu. Idzie nam raczej o to, by jego muzyka była obecna cały czas, nie tylko z okazji rocznic bardziej lub mniej znaczących. Chcielibyśmy również prezentować jego utwory w kontekście dzieł innych twórców muzyki europejskiej, aby jego styl w pełni poznać, docenić i rozróżniać…..”

W ten sposób narodził się festiwal Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego i…- festiwal, którego ideą przewodnią  jest zestawianie twórczości K. Szymanowskiego ze spuścizną innych klasyków XX wieku, by ukazać szerokie spektrum prądów i wzajemnych inspiracji, które miały miejsce w sztuce muzycznej ubiegłego stulecia. Formuła festiwalu daje okazję nie tylko do porównań technik kompozytorskich w traktowaniu podobnych form muzycznych, ale pozwala również przybliżyć publiczności kompozycje rzadziej goszczące na estradach koncertowych.

Każda edycja festiwalu przedstawia twórczość Karola Szymanowskiego w zestawieniu z twórczością jednego tylko, innego kompozytora.

Podczas kolejnych edycji prezentowana była twórczość następujących kompozytorów:

 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Leoša Janáčka, 1998
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Grażyny Bacewicz, 1999
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Maurice Ravela, 2000
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Beli Bartóka, 2001
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Richarda Straussa, 2002
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Sergiusza Prokofiewa, 2003
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Sergiusza Rachmaninowa, 2004
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i kompozytorów śląskich 2005

(w roku jubileuszu 75 – lecia istnienia Akademii Muzycznej w Katowicach

 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Dymitra Szostakowicza 2006
 • Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego 2007

(w roku jubileuszowym Karola Szymanowskiego)

 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Claude’a Debussy 2008
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Carla Nielsena 2009
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Fryderyka Chopina 2010
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Manuel de Falli 2011
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Zoltana Kodaly’a 2012
 • Wieczory z muzyką K. Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego 2013

Wieczory wpisały się trwale w szereg najistotniejszych wydarzeń muzycznych jakie odbywają się w Akademii  Muzycznej w Katowicach. Wachlarz znakomitych wykonawców, którzy byli wykonawcami koncertów festiwalowych i którzy tworzyli jego renomę obejmuje m.in.: Andrzeja Jasińskiego, Józefa Stompla, Andrzeja Tatarskiego, Joannę Domańską, Magdalenę Lisak, Beatę Bilińską , Wojciecha Świtałę, Zbigniewa Raubo spośród pianistów, Urszulę Kryger, Ewę Biegas, spośród wokalistów, Piotra Pławnera, Szymona Krzeszowca spośród skrzypków jak też świetne zespoły kameralne ( Kwartet Śląski, Kwartet Camerata, Kwartet Prima Vista, Camerata Silesia).

6-29.03.2007

X Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiegoplakat na strone 2007 wieczory

(VI Festiwal Muzyki Instrumentalnej)

6 - 29 marca 2007

 

06.03.2007
Koncert Inauguracyjny
Sala Filharmonii Śląskiej

Orkiestra AM w Katowicach
Piotr Pławner -skrzypce
K. Szymanowski - Koncert skrzypcowy
I. Strawiñski - Pietruszka

 

08.03.2007 Wieczór II - Pierwsze Opusy

Aula Akademii Muzycznej

Preludia op.1
Piotr Sałajczyk - fortepian

Etiudy op. 4
Tomasz Lupa - fortepian
Hymny op.5
Magdalena Spytek – mezzosopran
Zbigniew Raubo - fortepian

Wariacje op.3
Mariola Cieniawa - fortepian

 

13.03.2007
Wieczór III - Sonaty Fortepianowe

Aula Akademii Muzycznej

 

I Sonata c-moll op.8
Mariola Cieniawa - fortepian
II Sonata A-dur op.21
Zbigniew Raubo - fortepian
III Sonata op.36
Joanna Domañska - fortepian

 

15.03.2007
Wieczór IV - Pieśni
Aula Akademii Muzycznej

 

Urszula Kryger - mezzosopran
Katarzyna Jankowska - fortepian

Fünf Gesänge op.13 - Pięć pieśni op.13
Vier Gesänge op.41 zu texten von Rabindranath Tagore - Cztery pieśni op.41 do słów Rabindranatha Tagore
Pieśni do słów Jamesa Joyce’a
Bunte Lieder op.22 - Barwne pieœni op.22

 

20.03.2007
Wieczór V - Recital skrzypcowy
Aula Akademii Muzycznej

Krzysztof Bąkowski – skrzypce
Anna Górecka - fortepian

Sonata d- moll op.9
Mity op.30
Nokturn i Tarantella op.28


22.03.2007
Wieczór VI - Miniatura
Aula Akademii Muzycznej

Miniatury skrzypcowe
Beata Warykiewicz – Siwy skrzypce
Anna Paras - fortepian

Romans D-dur op.23
Pieśń Roxany z opery "Król Roger" (transkrypcja Pawła Kochañskiego)
Trzy kaprysy Paganiniego op.40 (nr 20, 21, 24) (-transkrypcja P.Kochañskiego)
Kołysanka op.52
Pieśń Kurpiowska (transkrypcja P. Kochañskiego)
Taniec z "Harnasiów" (transkrypcja P. Kochañskiego)
Pieśni Miłosne Hafiza
Elżbieta Grodzka-£opuszyñska - sopran
Zbigniew Raubo - fortepian


27.03 2007
Wieczór VII – Cykle fortepianowe
Aula Akademii Muzycznej

Metopy op.29
Monika Sikorska–Wojtacha - fortepian

Maski op.34
Joanna Domañska - fortepian

Mazurki op.50
Joanna Domañska – fortepian
Monika Sikorska–Wojtacha - fortepian


29.03.2007
Wieczór Finałowy
Aula Akademii Muzycznej


Pieśni kurpiowskie w opracowaniu na chór
dyr. K. Krzyżanowska-Łoboda

I Kwartet smyczkowy C-dur op.37 - Kwartet Śląski
II Kwartet smyczkowy op.56 - Kwartet Śląski