Ważne daty

Rok 1982

1982 na strone

100. rocznica urodzin kompozytora obchodzona pod patronatem UNESCO

 

Stan wojenny zniweczył realizację obchodów - Zarząd Towarzystwa zrezygnował z organizacji festiwalu. VI Dni Muzyki Karola Szymanowskiego zorganizowane zostały przez Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu, Urząd Miasta Zakopane i Gminy tatrzańskiej, Komitet Obchodów 100 – lecia Urodzin Karola Szymanowskiego w Warszawie

 

 

Ze wspomnień Macieja Pinkwarta:
….Rok 1982 miał być rokiem hucznych imprez fetujących stulecie Szymanowskiego, ale w Atmie ograniczyliśmy się tylko do dwóch wartych uwagi koncertów. Obydwa organizowane były przez „reżimowy” Komitet obchodów 100-lecia Szymanowskiego. Najpierw, 3 października 1982 roku, czyli dokładnie w 100 rocznicę urodzin, zagrał w Atmie skrzypek Krzysztof Jakowicz z pianistą Maciejem Paderewskim. Towarzyszył im krakowski aktor Tadeusz Malak. A potem przewodniczący komitetu obchodów Włodzimierz Pospiech załatwił, że 22 listopada 1982 roku w Zakopanem zagrał – nie po raz pierwszy zresztą – największy ówczesny pianista europejski Światosław Richter. Wspólnie z nim wystąpiła śpiewaczka Galina Pisarenko. Jeden koncert był w Atmie, za zaproszeniami, drugi w sali Hotelu „Kasprowy” – tu z Richterem zagrał skrzypek Oleg Kagan. Cała ekipa ze Związku Radzieckiego – który, oczywiście, jak najbardziej popierał wszystkie działania polskiego rządu. Ale wiązanie Richtera z jakimikolwiek intencjami politycznymi byłoby głupotą. To, że swoim wielkim nazwiskiem legitymizował posunięcia władz „wojennych”, było drobiazgiem w porównaniu z możliwością kontaktu z jego sztuką.

 

 Koncert w Hotelu KasprowyKoncert w Hotelu Kasprowy

Koncert w Hotelu KasprowyW Atmie