Ważne daty

Rok 1997

1997ost

Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Sympozjum Naukowe 9-13 marca 1997

dla uczczenia 60. Rocznicy Śmierci Karola Szymanowskiego


Odpowiedzialni za stronę programową: Jacek Berwaldt, Teresa Chylińska, Zofia Helman.
Sekretarz Festiwalu: Barbara Głowaczewska.
Wsparcia finansowego udzieliły organizatorom Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Urzędy Wojewódzkie w Krakowie i Nowym Sączu.
W koncertach i sympozjum wzięło udział wielu wybitnych artystów i naukowców.

W Festiwalu wystąpili:
Aleksandra Barańska, Zofia Kilanowicz, Urszula Kryger, Piotr Kusiewicz Ryszard Minkiewicz, Alison Pearce (Wlk.Bryt.), Jadwiga Rappé Krzysztof Szmyt, Elżbieta Towarnicka, Tatiana Woropaj (Białoruś), Kaja Danczowska, Jerzy Godziszewski, Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska, Olga Szwajgier, Katarzyna Jankowska-Borzykowska, Halina Kochan, Jadwiga Lewczuk, Waldemar Malicki, Anna Tomaszewicz-Korzeniewska.

Referentami Sympozjum Naukowego byli:
Tomasz Baranowski, Edward Boniecki, Paul Cadrin (Kanada), Teresa Chylińska, Stephen Downes (Wlk. Bryt.), Maciej Gołąb, Serge Gut (Fr), Zofia Helman, Alicja Jarzębska, Danuta Jasińska, Elżbieta Jasińska, Laura Kafka (USA), Daniela Philippi (RFN), Wolfgang Ruf (RFN), Mieczysław Tomaszewski, Andrzej Tuchowski, Roman Vlad (Rum.), Adam Walaciński, Alistair Wightman (Wlk. Bryt.).

Ukoronowaniem tego wielkiego wydarzenia w kulturze polskiej były finałowe koncerty Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Krakowskiej pod dyr. Jerzego Katlewicza.
W Collegium Novum UJ w Krakowie wystąpił Chór PR w Krakowie pod dyr. Włodzimierza Siedlika. W posiadach góralskich wystąpiła Kapela Góralska Jana Karpiela-Bułecki. 

Pokłosiem Międzynarodowego Festiwalu Pieśni i Sympozjum Naukowego była publikacja pt. Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych – Studia pod redakcją Zofii Helman, wydana przez „Musica Jagiellonica” w 2001 roku. 

Zawartość:
- Teresa Chylińska Wprowadzenie
- Zofia Helman Pieśni Karola Szymanowskiego w kontekście literackim i muzycznym jego czasów
- Edward Boniecki Młodopolskie „ja” liryczne w pieśniach Szymanowskiego do słów Tadeusza Micińskiego
- Danuta Jasińska Hymny Jana Kasprowicza w ujęciu Szymanowskiego
- Adam Walaciński W kręgu Richarda Dehmla. Pieśni Schönberga, Weberna i Szymanowskiego do jego tekstów
- Wolfgang Ruf Richard Dehmel i liryka Nowej Muzyki
- Maciej Gołąb Pentezilea na sopran i orkiestrę op. 18 Karola Szymanowskiego. Zagadnienia semantyki, składni, formy i techniki dźwiękowej
- Daniela Philippi Wczesne pieśni Szymanowskiego w kontekście niemieckiej pieśni modernistycznej
- Tomasz Baranowski „Schlafend trägt man mich...“ Alfreda Momberta w pieśniach Karola Szymanowskiego, Albana Berga, Grzegorza Fitelberga i Josepha Marxa
- Paul Cadrin Między zmierzchem i świtem. Pieśń o nocy a symfonia na przełomie stuleci

Wydawnictwo Musica Iagiellonica