Ważne daty

Rok 2007

na strone konkurs

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Karolu Szymanowskim

Zakopane 2007

 

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Karolu Szymanowskim , który odbył się w 2007 r. był hołdem złożonym kompozytorowi w 125 rocznicę urodzin oraz 70 rocznicę Jego śmierci.
Celem Konkursu było zainteresowanie i zapoznanie młodzieży z muzyką naszych czasów poprzez dzieło Karola Szymanowskiego.
Tematem Konkursu było życie , działalność, a zwłaszcza twórczość Karola Szymanowskiego na tle muzyki Jego epoki i polskiej muzyki współczesnej.
Organizatorem Konkursu było Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem.
Konkurs było otwarty dla uczniów wszystkich szkół muzycznych II stopnia. Konkurs miał przebieg trzyetapowy.