Ważne daty

Rok 2012

wystawaFoto

Wystawa: "Karol Szymanowski: źródła i inspiracje"


Przygotowana w 2012 roku z okazji 130 rocznicy urodzin i 75 rocznicy śmierci Karola  Szymanowskiego.

 

Autorzy wystawy:
Magdalena Borowiec, Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Piotr Maculewicz
(Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie),
współpraca: Kondrad Jędrosz
projekt graf. plansz: Monika Czajkowska


Wystawa planszowa prezentuje autografy Karola Szymanowskiego opatrzone komentarzem – najczęściej samego Kompozytora - które w oryginałach przechowywane są w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie w Archiwum Kompozytorów Polskich.
Od jubileuszowego roku 2007, kiedy to obchodziliśmy ustanowiony przez Sejm RP Rok
Karola Szymanowskiego towarzyszyła nam myśl – nam, czyli autorom wystawy, a
jednocześnie opiekunom i kustoszom archiwum Kompozytora – aby zaprezentować szerszej
publiczności urok i tajemnicę jego autografów.
Dzięki obszernej spuściźnie Szymanowskiego mamy możliwość obcować nie tylko z
efektem końcowym, jakim są jego dzieła muzyczne, także literackie, w postaci znanej nam z
wydań i wykonań; mamy też kapitalną okazję wglądu w kształtowanie się myśli twórczej, w
poszczególne etapy tego kształtowania, próby, dylematy, niepewności - na co pozwalają nam
liczne szkice, zmieniające się wersje utworów, notatki, wreszcie epistolarne komentarze
samego Szymanowskiego, odsłaniając z jednej strony sam proces komponowania, z drugiej –
nierzadko inspiracje, z których utwory te brały swój początek.
Wydawało się nam ponadto, że dla wielu miłośników Karola Szymanowskiego ogląd jego
autografów, przyjrzenie się charakterowi pisma – jakże różnego w szkicach i w czystopisie,
zmieniającego się na przestrzeni lat, będzie prawdziwą przyjemnością, zastrzeżoną do tej pory
jedynie dla wybranych.
Na wystawę składają się autografy muzyczne, teksty literackie, publicystyczne, poezja,
pamiętnik i korespondencja.
(autor komentarza: Magdalena Borowiec)


Wystawa prezentowana była:
2012 - Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,
2013 - Akademia Muzyczna w Katowicach,
ZPSM - POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach