Zarząd

Arkadiusz Kubica

Arek

Skrzypek - kameralista 

 

Urodzony 8.06.1956 roku w Katowicach. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w 6 roku życia. W 1975 roku otrzymał II nagrodę na Wojewódzkim Konkursie Zespołów Kameralnych w Katowicach. W tym samym roku ukończył Liceum Ogólnokształcące i PSM II-go stopnia im. M. Karłowicza z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem.

W latach 1975-1980 r. studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Klemensa Bortla.
W roku 1978 rozpoczął pracę w WOSPR i TV w Katowicach, gdzie pracował do 1983r. Jednocześnie zaczął grać w kwartecie smyczkowym, który przyjął nazwę Kwartetu śląskiego. Od 1979 roku do dnia dzisiejszego jest z nim związany. W latach 1981 – 1986, oraz 1995 – 1998 był nauczycielem gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej II-go stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, a od 1999 roku zajmuje to samo stanowisko w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II-go stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 2006 roku jest nauczycielem dyplomowanym, a od 2007 roku pracuje jako starszy wykładowca w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katedrze Kameralistyki, prowadzi również wykłady z literatury kameralnej.
W latach 1986-87 był członkiem orkiestry „Sinfonia Varsovia” w Warszawie, z którą odbył światowe tourneé z sir Jehudi Menuhinem.
Jako członek Kwartetu Śląskiego dokonał ponad 110 prawykonań utworów polskich i zagranicznych kompozytorów oraz otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Nagrywał dla radia i telewizji; grał na najważniejszych estradach w kraju i za granicą, nagrał ponad 45 CD, z czego trzy otrzymały nagrodę „Fryderyka”, a kilkanaście miało nominacje do tej nagrody.
W 1999 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi, a w 2008 roku „Gloria Artis” – zasłużony kulturze.
Od 1998 roku do 2004 pełnił funkcję prezesa Koła Towarzystwa Muzycznego im. K. Szymanowskiego działającego przy Akademii Muzycznej w Katowicach, a od 2002 roku – jest przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Muzycznego im.
K. Szymanowskiego w Zakopanem.
Jest pomysłodawcą i twórcą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście” oraz cykli koncertów scenicznych.
W 2012 roku obronił doktorat w AM w Katowicach pt. „Problemy wykonawcze kwartetów smyczkowych Andrzeja Krzanowskiego”. Pracuje na stanowisku adiunkta w macierzystej uczelni.