Zarząd

Aleksandra Żemła

Ola Żemła

Wiolonczelistka, mgr muzykologii

 

Ukończyła także studia na kierunku: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym, specjalizacja: zarządzanie kulturą (Uniwersytet Jagielloński). Prowadziła prace organizacyjne m.in. przy: Stowarzyszeniu im. L. van Beethovena, Stowarzyszeniu Artystycznym "PianoClassic", Śląskim Towarzystwie Muzycznym, Związku Kompozytorów Polskich Oddział Katowice.
Założyła w 2007 roku Agencję Artystyczną "Appassionato" świadczącą usługi impresariatu artystycznego, koordynacji projektów muzycznych oraz pozyskiwania funduszy publicznych na zadania z zakresu kultury.
Od 2011 jest Dyrektorem Biura Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, dla którego koordynowała m.in. autorski projekt "Nie tylko Szymanowski" 2011, festiwale: Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego w Katowicach i Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem oraz I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego.